Na nabídku

modul IFRAME


Další potřebný modul. Vloží rám s externím obsahem. Zaplní tak zpravidla celou stránku.

Syntaxe

{-IFRAME}link=http://www.example.com/{/IFRAME}

Pište to bez těch pomlček, ty mi tady jen vypínají její volání.

Vytvoří rám s cestou na http://www.example.com/

Parametry

  • link - řetězec, webová adresa

Tipy

Tímto modulem lze vložit do stránek externí galerii, návštěvní knihu nebo úplně cizí stránku. Samozřejmě je občas potřeba ověřit, jestli daná externí stránka ještě žije.

kwcms{mailchar}kalanys.com